Met kanoën vooruit
Contributie
Senioren50,00per jaar
Junioren (12-18 jaar)35,00per jaar
Gezinslidmaatschap75,00per jaar
Huur verenigingskano*  3,50per dagdeel
   7,00per dag
12-Strippenkaart kanohuur30,00 
Kanostalling24,00per jaar per plaats
*) Indien lid van de vereniging

Lid worden?

Wil je lid worden, dan ben je van harte welkom. Als lid kun je gebruik maken van verenigingskano’s en van kanostalling. Hierboven staan de verschillende tarieven.
Als lid confirmeer je je aan onze statuten en huishoudelijk reglement. Die kun je hier downloaden:
Statuten Kanovereniging Lelystad – 2015
Huishoudelijk reglement Kanovereniging Lelystad – 2019

Download hier het aanmeldingsformulier en stuur deze ons ingevuld en ondertekend toe, per mail of per post. 

Stuur je aanmelding of verzoek om meer informatie naar bestuur@kanovereniginglelystad.nl

TKBN-lidmaatschap via de kanovereniging
Als lid van de kanovereniging ben je tevens lid van de Toeristische Kano Bond Nederland. Ben je sinds kort lid van de vereniging, dan kan het zijn dat je nog niet het TKBN blad Kanotities hebt ontvangen. Ben je al enkele maanden lid en heb je dit blad nog niet ontvangen, trek dan even aan de bel bij de ledenadministratie van de vereniging. Als lid krijg je ook een TKBN-ledenpasje en hiermee krijg je korting bij een kanohandel.

Wat doet de TKBN voor de kanovereniging?
Via de bond reiken de mogelijkheden veel verder dan de vereniging op eigen houtje bereikt. Realiseer je dat veel van wat de TKBN ter beschikking heeft aan kennis, ervaring en voorzieningen, tot stand is gekomen dankzij jarenlange landelijke samenwerking. En deze samenwerking gaat voort. Een voorbeeld hiervan is het oplossen van knelpunten in kanoroutes: “Meldt knelpunten in vaarroutes die je tegenkomt bij de regionaal vertegenwoordiger in jouw provincie.” Niet dat deze een tovenaar is en met z’n toverstafje het knelpunt even gaat aantikken, nee hij heeft als regionaal vertegenwoordiger goede contacten met de provincie en de waterschappen. Zo zijn op veel plaatsen in ons land kanoroutes ontwikkeld.
Nu wil je als kanovereniging in Friesland een kanoweekend houden. Maar kun je daar kanoën en zijn er behalve hoge motorbootsteigers ook kanosteigers? Ja natuurlijk, zo weten we! En hoe kwamen die routes tot stand? Kanoverenigingen zijn er nauwelijks in het waterrijke Friesland, want bijna elke kanovaarder heeft daar z’n kano in de achtertuin liggen en is geen lid van een kanoclub. Daarmee is het netwerk van kanoverenigingen in Friesland ontoereikend om alle knelpunten te bewaken. Het antwoord is dat ook in Friesland al jarenlang een regiovertegenwoordiger van de TKBN actief is. Via persoonlijke leden worden knelpunten aan deze vertegenwoordiger doorgegeven. Vanzelfsprekend wordt er in alle regio’s samengewerkt met de andere watersportorganisaties.

Belangenbehartiging
Al deze activiteiten vallen onder de naam belangenbehartiging, waaraan de TKBN werkt met een landelijk netwerk van regionale vertegenwoordigers per provincie. Hierin wordt veel energie gestoken en het komt ten goede aan alle kanovaarders. Via dit netwerk worden ook andere belangen behartigd, zoals inbreng in Natura2000 projecten waarbij het van belang is om met respect voor de natuur een maximale vrije toegankelijkheid voor de natuurvriendelijke kanosport te behouden.

Advies en activiteiten
Als vereniging kun je bij de TKBN terecht voor advies, verenigingsrechtelijke zaken, verzekeringen, etc. Als verenigingslid kun je meedoen aan alle activiteiten van de TKBN. Deelname aan dagtochten is net als bij je eigen kanoclub doorgaans gratis. En weet dat ook de gezinsleden van het verenigingslid gratis TKBN-lid zijn. Deze gezinsleden hoeven daarvoor niet persé lid van de kanovereniging te zijn! Maar je moet ze dan wel zelf even aanmelden bij de TKBN als gezinsleden. Dan kun je als gezin met elkaar bijvoorbeeld naar het TKBN zomerkamp gaan. Het is echt belangrijk dat deze gezinsleden bij de TKBN zijn aangemeld als lid, want anders vallen ze niet onder de WA verzekering van de TKBN.
De vereniging kan meedoen aan alle TKBN-activiteiten en zo het vaarprogramma van de club uitbreiden met tochten van de TKBN. Als vereniging kun je ook meer bekendheid krijgen door clubtochten bij de TKBN aan te bieden. Dat kan er toe leiden dat TKBN-leden uit de regio lid van de vereniging worden. Voorbeelden van tochten en kampen bij de TKBN zijn de dagtochten, weekenden zoals met Hemelvaart en Pinksteren, het zomerkamp, wildwater-weekenden en de buitenlandtrektocht.
En wil je op eigen houtje met de kano erop uit, dan heeft de TKBN een kanokampeergids met alle campings aan het water in ons land. Zeer praktisch voor eigen vakantieplannen. De TKBN biedt veel voordeel voor weinig geld!

Cursussen
In het verleden had de TKBN een opleidingscommissie, maar zo’n commissie moet groot en breed zijn wil alle behoefte aan opleiding erdoor gedekt worden. Denk maar eens aan cursussen voor beginners en gevorderden, beiden voor kajak en canadees, varen op rivieren met beroepsvaart, grootwater- en zeevaren, wildwatervaren, plus de opleidingen tot instructeur. Kijk je naar andere watersporten dan organiseren de meeste verenigingen zelf de eigen opleidingen voor het recreatief varen.
Ook bij de TKBN geven de verenigingen cursussen, met name voor het kajakvaren. Daarom werkt de TKBN aan een opzet om cursussen via de verenigingen te organiseren. Voor het canadeesvaren organiseert de TKBN wel zelf cursussen, maar geeft die bij voorkeur ook bij de verenigingen.
De wildwatercommissie geeft basisinstructie tijdens diverse weekenden en enkele malen per jaar op een wildwaterbaan en bij een wildwater-kanoschool.
Wie op kajakgebied nog een stap verder wil naar het grootwater, die kan dit bij meerdere aangesloten verenigingen leren. Daarnaast zijn er landelijk heel wat organisaties en kanoscholen voor grootwatervaren.

Kanoverzekering
Nog een prettige service van de TKBN is de kanoverzekering. Heb je een (dure) kano en loopt die schade op tijdens het varen of tijdens vervoer? De TKBN biedt een goedkope kanoverzekering die schade dekt aan de kano en de bijbehorende standaard uitrusting. Het blijkt in de praktijk de moeite waard. Voorbeelden van gedekte schade: kano valt van de botenwagen; brand in de kanoloods; het dek gekraakt bij een redding; de kano glipt uit de hand bij een overdraging. Bij een vereniging is ooit een auto uit de bocht gevlogen en in de kanoloods beland. Meerdere kano’s waren zwaar beschadigd en degenen die de kano bij de TKBN hadden verzekerd kregen de schade vergoed. Bij een andere vereniging brak brand uit en waren de verzekerde kano’s volledig gedekt.

WA verzekering
De kanovereniging hoeft geen eigen (dure) WA-verzekering te hebben en kan gratis meedoen met de WA verzekering van de TKBN. Ook de bestuurlijke aansprakelijkheid van de kanovereniging valt eronder. De kanovereniging kan aansprakelijk zijn wanneer er door haar nalatig of onzorgvuldig is gehandeld. De deelnemer kan aansprakelijk zijn wanneer men handelt in strijd met de aanwijzingen die door de kanovereniging zijn gegeven, of wanneer men zich niet houdt aan algemeen geldende regels.

Wetgeving voor de kanovereniging
De TKBN heeft een brochure over wetgeving voor de kanovereniging, deze is gratis beschikbaar voor de verenigingen. De brochure behandelt alle van belang zijnde zaken zoals WA, Arbowet, drank- en horecawet, rookbeleid, muziekrechten, verzekeringen, enzovoorts. De TKBN heeft ook een risico inventarisatie en evaluatie (in kader van de Arbowet) met documentatie op CD-Rom voor de verenigingen beschikbaar.

Vrijwilligers
De TKBN draait met alle activiteiten op vrijwilligers, net als de kanovereniging. Of je nu bestuurslid bent, of tochten organiseert, instructie geeft of de boekhouding bijhoudt, niemand wordt betaald voor diens inzet. Wel is er een vergoedingsregeling voor daadwerkelijke kosten die deze vrijwilligers maken. Heb je zin om je ook in te zetten als vrijwilliger voor de TKBN, (voor je eigen vereniging doe je dat natuurlijk ook,) dan ben je heel welkom en neem gauw contact op met de secretaris of voorzitter van de TKBN. Zie de colofon in Kanotities voor de adresgegevens.