Movie

Youtube en Eigen

Alle rechten voorbehouden aan de makers van de clips.

Hier wat van onze eigen leden.

Volgende keer andere route?

Sommige leden houden van een uitdaging.

Mocht iemand bezwaar hebben vertoond te worden in deze video’s. Meld dit dan aan het bestuur van de vereniging. Ik/wij gaan er van uit niemand op energerwijs iets van emotionele of financiële schade te berokkenen door vertoning van deze video’s.

En hier iets voor de mensen die wat meer willen leren. Niet bang zijn voor het water dan.

Copyright © 2023 Kanovereniging Lelystad Alle rechten voorbehouden.